Liiton esittely

THHL valvoo etujasi

THHL on jäsenten etu- ja palvelujärjestö. Tehtävänä on varmistaa jäsenille kilpailukykyiset palvelussuhteen ehdot sekä ylläpitää ja edistää jäsenten työhyvinvointia. Liiton keskeiset arvot ovat avoimuus, luotettavuus, muutosvalmius ja yhdenvertaisuus.

THHL edustaa jäseniä TEM-hallinnonalan erilaisisa neuvottelupöydissä, hankevalmistelu- ym. työryhmissä, yhteistoimintaryhmissä ja muissa paikoissa, joissa tarvitaan henkilöstön ja hallinnonalan sekä tehtävien tuntemusta eli asiantuntijuutta. THHL ottaa kantaa, kirjelmöi ja tekee taustyötä hallinnonalaa ja työvoimapolitiikkaa koskevissa asioissa, joilla on vaikutusta jäsenistön arkeen.

Jäsenet työskentelevät työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa), Ely-keskuksissa, erilaisissa palvelukeskuksissa sekä työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM). Jäsenemme ovat mm. asiantuntijoita, palveluesimiehiä, palvelujohtajia, toimistosihteereitä, suunnittelijoita, virastomestareita, 

Toimimme lähellä jäsentä. Kaikissa työyksiköissä on THHL:n yhdyshenkilö, joka välittää jäsenelle liiton tiedotteita ja muita viestejä. Jokaisen jäsenen käytettävissä ovat myös oman yhdistyksen alueluottamusmiehet sekä kaikki yhdistyksen toimijat.

Kaikilla yhdistyksillä on oma edustajansa liiton hallituksessa. Liiton edustajia on mukana niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin yhteistoimintaryhmissä. THHL on varsin tukevasti
työ- ja elinkeinohallinnon toimialan vaikuttajana ajamassa jäsenten etuja.

THHL kouluttaa ja pitää ajan tasalla

THHL järjestää jäsenilleen ammattiyhdistyskoulutusta sekä liiton että jäsenyhdistysten toimesta.

THHL:lla on oma stipendirahasto, josta jaetaan joka toinen vuosi (parillisina vuosina) stipendejä jäsenille omaehtoiseen jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Tässä linkki liiton sivuille.